Offshore spoločnosť predstavuje firmu založenú v krajinách tzv. „daňových rajov“.

Ak ste sa rozhodli pre zakladanie offshore spolocnosti,  je dôležité zostaviť si koncepciu offshore podnikania. V tomto prípade je potrebné poriadne zvážiť každý vzťah a transakciu medzi jednotlivými spoločnosťami. Pre správne koncepčné nastavenie offshore štruktúry by ste mali detailne poznať všetky súvisiace daňové a právne aspekty. Preto určite nebude na škodu, ak sa poradíte ohľadom plánovanej koncepcie. Táto fáza predstavuje hlavnú časť offshore podnikania, na ktorú budú následne nadväzovať ďalšie kroky. Konzultácia s odborníkom Vám zaistí, že navrhnutá offshore koncepcia je správna, a že neexistuje lepší spôsob daňovej optimalizácie.

Pri založení offshore spoločnosti je tiež nezanedbateľná analýza transakcií. Pre správne fungovanie zvolenej offshore  štruktúry musíte analyzovať presnú podstatu budúcich transakcií a právne znenie zmlúv. Je dôležité, aby Vaša spoločnosť dodržiavala legálne mantinely v prípade všetkých transakcií. Len vtedy bude zvolená offshore štruktúra fungovať dlhodobo a neprekvapia Vás žiadne prípadné problémy s daňovými úradmi.

Po týchto úvodných procesoch a po pripravení funkčnej offshore koncepcie nastupuje krok samotného založenia offshore spoločnosti. Dôležité je si pre svoje podnikanie zvoliť tú správnu spoločnosť. Offshore jurisdikcie síce poskytujú celkom podobné služby, ale v detailoch je možné nájsť rozdiely. Preto je nevyhnutné výber spoločnosti pozorne a zodpovedne zvážiť a zoznámiť sa so špecifikami Vami vybranej spoločnosti.

Užitočnou pre Vás nepochybne bude vedomosť z oblasti štandardných postupov daňových úradov k daňovému plánovaniu. Tieto poznatky sa Vám zídu kvôli prístupu daňových úradov k offshore spoločnostiam. Ak sa v účtovníctve obchodných partnerov objavia faktúry od offshore spoločností, daňový úrad zvyčajne spozornie a detailne sa zaoberá pozadím tejto transakcie. Preto dôležitú úlohu vo Vašom podnikaní zohrá kvalitná odbornosť a dlhoročná skúsenosť v medzinárodnom daňovom plánovaní.

Založením offshore spoločnosti na seba však preberáte tiež povinnosti spojené s takýmto typom podnikania, ako napr. registrácia k DPH, oznamovacia povinnosť voči ČNB, účtovníctvo, certifikát o daňovom domicile, apostilačná doložka čiže apostil a podobne.

Offshore spoločnosť Vám, ako podnikateľom, prináša mnoho benefitov, preto neváhajte a využite možnosti, ktoré Vám daňové raje ponúkajú!