Skupina viacerých činností , praktík a postupov, ktorých cieľom je získať si čo najviac návštevníkov, udržať si ich a ich návštevnosť premeniť na obchod nazývame pojmom online marketing. Môžete sa stretnúť tiež s označením i-marketing, webový marketing , elektronický marketing alebo e-marketing.

Je dôležité odlíšiť online marketing od tradičného konceptu marketingu. Rozdiel je predovšetkým v spôsobe šírenia informácie o produkte alebo službe. V prípade klasického marketingu sa prostriedkom stáva reklama, online marketing využíva internetový vyhľadávač. Odberateľ má možnosť sa prostredníctvom vyhľadávača dozvedieť  o viacerých stránkach, kde by mohol prípadne nájsť to, čo hľadá a o čo má momentálne záujem. Preto je v prípade online marketingu dôležité zaujať nielen odberateľa, ale tiež vyhľadávač, a to tak, aby zaradil konkrétny web čo najvyššie v internetovom vyhľadávači.

Medzi formy online marketingu sa zaraďuje SEO, propagácia na sociálnych sieťach, súťaže, newsletter a iné.

SEO alebo search engine optimization,  je súbor práve tých techník, ktoré slúžia na zlepšenie pozície Vašich webstránok vo vyhľadávačoch.  SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing alebo virálny marketing. Pre SEO optimalizáciu sú veľmi dôležitou časťou kľúčové slová. Práve vďaka nim máte možnosť zlepšiť optimalizáciu webu vo vyhľadávačoch.

Pre SEO optimalizáciu sú ďalej dôležité a nezanedbateľné také on page faktory ako kvalitný názov webstránky, meta riadky, kód webstránky, odkazová stránka, architektúra webovej stránky a jej obsahu. V rámci on page faktorov môžeme ďalej spomenúť  textové odkazy a popularitu odkazov, telo webstránky a rozmanitosť odkazových zdrojov.

SEO optimalizácia sa vyvinula predovšetkým kvôli enormnému nárastu webových stránok na internete. Vďaka nej môžete byť lepší ako Vaša konkurencia.

SEO optimalizácia predstavuje dlhodobý proces. Prvé úspechy môžete očakávať po mesiaci kvalitnej práce. Benefitom SEO optimalizácie je nepochybne fakt, že z dlhodobého hľadiska je menej nákladná a mnohonásobne trvácnejšia ako bežná reklama.

Ponúknite odberateľom svoje webstránky a dostaňte ich na popredné miesta v internetových prehliadačoch! Len cez kvalitnú SEO optimalizáciu vedie cesta k úspechu!