Do zoznamu daňových rajov sa zaraďujú všetky krajiny, štáty alebo územia, ktoré jednotlivým spoločnostiam ponúkajú nulové prípadne len minimálne zdanenie príjmov. Táto výhoda daňových rajov platí rovnako pre jednotlivcov, podnikateľov. Práve preto sú krajiny daňových rajov vyhľadávanými územiami pre založenie offshore spoločností.

Prednosťou krajín daňových rajov je tiež rozdielnosť a stabilita právneho systému, ktorým si jednotlivé spoločnosti alebo podnikatelia môžu zabezpečiť anonymitu a s tým súvisiacu ochranu ich majetku.

Štandardne bývajú spoločnosti založené na území daňových rajov typu IBC, čo predstavuje Interanational Business Company – Medzinárodné obchodné spoločnosti. Tento typ spoločností je najvyužívanejším, predovšetkým v oblastiach medzinárodného obchodu, činnosti holdingových spoločností. Zaujímajú sa o obchodovanie na finančných trhoch a zaujímajú sa tiež o online podnikanie. Danove raje, je možné rozdeliť na offshore finančné centrá a onshore finančné centrá.

Offshore finančné centrá musia udržiavať sídlo spoločnosti v konkrétnej krajine daňového raja a musia tam mať miestneho zástupcu. Tieto finančné centrá musia vláde krajiny daňového raja uhrádzať paušálnu daň.

Onshore finančné centrá neumiestňujú sídlo spoločnosti do krajín daňového raja a nútia politikov znižovať daňové zaťaženie.

Medzi top krajiny daňových rajov patrí Cyprus, Seychely, Belize, Veľká Británia, Slovenská a tiež Česká republika, Bulharsko, Hongkong atď.

Proces založenia spoločnosti alebo jej pobočky v daňovom raji je administratívne nenáročný a zriadenie i prevádzkovanie nepredstavuje pre podniky vysokú položku. Môžeme hovoriť o sume do tisíc eur ročne. Do daňových rajov nesmerujú len právnické osoby, teda firmy, nadácie alebo  podniky, ale aj fyzické osoby – občania a podnikatelia.

Daňové raje vytvárajú  priestor pre každého kto si chce užiť svoje peniaze!

Rate this post