Offshore spoločnosť  predstavuje taký typ spoločnosti, ktorá je založená v krajine, ktorá pri splnení stanovených podmienok alebo na základe špeciálneho zákona upúšťa od zdanenia príjmu tejto spoločnosti. Vo väčšine prípadoch sa upúšťa  tiež od požiadavky na predkladanie daňového priznania a auditu. Spoločnosť je potom povinná platiť iba paušálnu ročnú daň. Určite zaujímavý benefit, ktorý sa oplatí využiť!

Založenie offshore spolocnosti je v porovnaní so slovenskou byrokraciou časovo nenáročný a jednoduchý. Nepochybne oceníte fakt, že proces založenia offshore spoločnosti môžete realizovať online bez akýchkoľvek fyzických stretnutí či notárskych overení.  Štandardná doba , v priebehu ktorej je možné založenie offshore vybaviť je 7 dní. Vlastníkom offshore spoločnosti však môžete byť už za 2 dni, v tom prípade ale musíte rátať s lehotou 10-14 dní, kým Vám budú doručené oficiálne dokumenty, týkajúce sa Vašej novozaloženej offshore spoločnosti.

Pre založenie je potrebné pripraviť si názov offshore spoločnosti a jeho dve alternatívy. Meno vlastníka, osobné údaje vlastníka, informáciu o činnosti offshore spoločnosti a tiež informáciu o výške základného imania Vašej spoločnosti. Osobné údaje sú dostupné iba registračnému agentovi, takže akékoľvek obavy nie sú potrebné! Aj to je jeden z benefitov offshore spoločnosti – anonymita a s ňou spojená ochrana majetku.  Jednoducho povedané, s offshore spoločnosťou máte možnosť podnikať v úplnej diskrétnosti!

Medzi výhody offshore spoločnosti patrí aj ochrana pred infláciou, obmedzenie zákonných povinností, zníženie prevádzkových nákladov, žiadne obmedzenia v manipulácii s devízovými prostriedkami. Nie menej dôležitými benefitmi sú podpora a úľavy od lokálnej vlády, žiadne obmedzenia v medzinárodnom obchode, nevyžadujú sa od Vás daňové priznania, a nebudú Vás obmedzovať ani žiadne importné a exportné limity.

Offshore spoločnosť je zvyčajne riadená viacerými akcionármi a riadená riaditeľom, prípadne riaditeľmi. Pre zaistenie ochrany identity skutočného vlastníka sa často používajú menovaní (nominee) akcionári a riaditelia. Osoba skutočného vlastníka tak zostáva v utajení pre akúkoľvek osobu mimo spoločnosti. Vlastník offshore spoločnosti má plnú moc v riadení firmy, čo znamená, že má možnosť jednať v mene spoločnosti, otvárať a spravovať bankové účty vedené na meno spoločnosti a podobne.

Offshore spoločnosť je firmou širokých možností! Nebojte sa využiť ich!

Rate this post